Autor Elvir S. Kurić    Srijeda, 02 Septembar 2015 10:55    PDF Ispis E-mail
Hadžije već stižu u Saudijsku Arabiju

jeddah010-20121031

Princ Halid El-Fejsal, emir regije Mekke i predsjednik Centralnog komiteta za hadž, pregledao je u Mekki u nedjelju jedinstveni vizni sistem za inozemne hodočasnike i pokrenuo kampanju pod nazivom Hadž je ibadet i civilizovano ponašanje.

Jedinstveni vizni sistem je implementiran za indonezijske i indijske hodočasnike. Ukupno 615.976 viza je izdato kroz ovaj sistem.

Emir je razmatrao i operativni plan Ministarstva hadža za smještaj i prijevoz hodočasnika. Na sastanku Centralnog odbora su razmotrane i stope za domaće hodočasnike i paketi usluga za njih.

Ministarstvo očekuje da će broj hodočasnika iz inozemstva biti oko 1.335.000, a unutar Kraljevine oko 185.000.

Do subote je stiglo čak 99.000 hodočasnika, uključujući 47.900 preko aerodroma u Džedi i 51,100 preko aerodroma u Medini.

Prema podacima Ministarstva, sačinjen je raspored lokacija za smještaj na Mini u redžebu (maju), dok su lokaliteti na Arafat dodeljeni sredinom Šabana (juna).

Ministarstvo očekuje da će se čak 375.000 hodočasnika prevesti vozovima između Mekke, Mine, Muzdelife i Arefata.

Pokretanjem kampanje Hadž je ibadet i civilizovano ponašanje kojom se želi unaprijediti svijest o hadžu, princ Halid je rekao da su Kraljevina i njeno rukovodstvo ponosni da služe Allahove goste.

"Hizmet hodočasnicima i osiguranje njihove sigurnost je odgovornost svih građana, uključujući i zvaničnike", rekao je on, te je naglasio da svaki hodočasnik treba da poštuju pravila i propise hadža. "Poštivanje pravila hadža znači poštovanje sebe", rekao je emir.

U prosjeku 13.000 hodočasnika dolazi na dan, prema podacima iz Generalne direkcije pasoša (Jawazat). Generalni direktor te direkcije Maj. Gen. Sulejman El-Jahja je rekao da hodočasnici stižu preko Međunarodnog aerodroma Kralj Abdulaziz (KAIA) u Džedi i Međunarodnog aerodroma Princ Muhammed bin Abdul Aziz u Medini.

U subotu je El-Jahja obišao Hadž terminal na KAIA kako bi provjerio usluge koje se pružaju hodočasnicima. On je rekao da je više od 1.800 policajaca, vojnika i zaposlenih u Generalnoj direkciji pasoša stacionirano u terminalu kako bi lakše obezbijedili prihvat velikog broja hodočasnika.

"Unutra Kraljevine svi aerodromski, morski i ulazni punktovi na kopnu su dobili dovoljan broj osoblja i modernu opremu za otkrivanje krivotvorenih dokumenata i brzo obrađuju pasoše hodočasnika", rekao je on.

El-Yahya je upozorio na transport hodočasnika bez hadžskih viza, te skrenuo pažnju da će isti biti uhvaćeni i da bi se mogli suočiti sa oštrim kaznama. Prema njegovim riječima, bilo koji vozač uhvaćen u transportu ilegalnih hodočasnika će biti zatvoren na 15 dana i kažnjen novčanom kaznom od SR15,000 (oko 4.000$).

"Kazna će se povećati, sa brojem prekršaja, do dvije godine zatvora i novčanom kaznom od ne manje od SR50,000 za svakog prevezenog hodočasnika", rekao je on.

Zatražio je od svih domaćih hodočasnika, onih koji žive u zemlji tako i od iseljenika, strogo pridržavaju pravila hadža, a ne da uđu u Mekku bez hadžske dozvole.

Prema izvorima Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da su sve kontrolne tačke ulaska u Mekku dobile state-of-the-art tehnologiju za identifikaciju hodočasnika preko otisaka prstiju i otkrivanje krivotvorenih putnih isprava i lažnih dozvola za hadž.

Hodočasnici bez hadžskih dozvola će biti zatvoreni u posebne pritvorske ćelije u blizini punktova. Iseljenici koji pokušavaju ući bez dozvole će biti deportirani i dobit će zabranu ulaska u Saudijsku Arabiju.

Ovaj članak je objavljen u Saudi Gazette, 24. avgusta 2015. godine.

Ažurirano ( Srijeda, 02 Septembar 2015 11:02 )
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.